جلسه با جناب آقای بخشی شهردار منطقه

جلسه با جناب آقای بخشی شهردار منطقه

 

 

 

 

جلسات متعدد هیات مدیره با مسئولین

جلسات متعدد هیات مدیره با مسئولین در سال ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه آقای مهندس رباطی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و اعضای هیات مدیره مرکزی

جلسه ای در تاریخ ۹۷/۴/۱۹ در حضور آقای مهندس رباطی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و اعضای هیات مدیره مرکزی و اعضای شورایاری شهرک اکباتان در خصوص مشکلات شهرک اکباتان در محل شهرداری تهران تشکیل گردید.
در این جلسه بطور مبسوط مسائل و معضلات و بخصوص پروژه های نیمه تمام شهرک اکباتان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مهندس رباطی اظهار داشت بطور جدی پی گیری مطالبات شهرک اکباتان خواهد بود.
در ضمن موضوعات مورد اشاره بطور کتبی به ایشان ارایه گردید.
از آقای میر حیدری هم بابت هماهنگی جهت تشکیل جلسه، سپاسگزاری می گردد.

جلسه هماهنگی پایلوت سازی شهرک اکباتان برای اجرای طرح دوچرخه سواری

جلسه هماهنگی پایلوت سازی شهرک اکباتان برای اجرای طرح دوچرخه سواری در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۴/۶ در محل شهرداری منطقه ۵ برگزار گردید.

در این جلسه کارشناسان واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک و خانم دکتر حسین زاده بعنوان مشاور طرح شهرداری تهران، همچنین مهندس اسدی شهردار منطقه ۵ و معاونین مربوطه و شهردار ناحیه ۶ و آقای کرد رئیس هیات مدیره مرکزی شهرک اکباتان و خانم تبریزی دبیر شورایاری و آقای سرآبادانی عضو شورایاری حضور داشتند.

خانم دکتر حسین زاده بر لزوم تغییر در سبک زندگی و ایجاد و گسترش حمل و نقل پاک همچون دوچرخه سواری تاکید کرد.

جهت نظارت بر اجرای طرح، کمیته راهبری زیر نظر معاونت ترافیک شهرداری تهران ایجاد خواهد شد.

بمنظور ایجاد فرهنگ دوچرخه سواری و اعتماد سازی   گروه های همدل جهت تبدیل به جریان اجتماعی ایجاد شده و سرچشمه آن بدلیل مستعد بودن از شهرک اکباتان آغاز خواهد گردید و کارگاه‌های آموزشی در بلوکهای شهرک راه اندازی خواهد شد.

دوچرخه سواری به بخش‌های ترددی، فراغتی، اقتصادی همچون پیک دوچرخه تقسیم خواهد شد.

بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری ترغیب شده و در زمینه محدودیت‌های بانوان راهکار ارائه خواهد شد تا ۵۰% افراد جامعه در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.

مهندس اسدی شهردار منطقه ۵ هم  در پایان تاکید نمود با همکاری ساکنین شهرک اکباتان این طرح هر چه سریعتر اجرایی گردد و اظهار امیدواری نمود طرح مذکور ظرف مدت ۸ ماه اجرایی شده و در زمینه احداث مسیر مناسب و بستر سازی برنامه ریزی عملی صورت گیرد.