طرح جامع تهران

طرح جامع تهران

طرح جامع تهران

ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺮان – ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ) (۱۳۸۶ – ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان

ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ۱۳۸۶ آذر ﻣﺎه

دریافت PDF سند :  طرح جامع تهران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

مایل به ثبت نظر خود میباشید?
نظر خود را در زیر ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *